wolne miasto

 

rok: 2011

projekt: zagospodarowanie terenu wokół zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Cedrowej w Gdańsku

 

powierzchnia: 14 085m2

inwestor: Eco Classic Sp. z o.o.

 

Generalny projektant: Eco Classic – Architekci

architektura krajobrazu: Katarzyna Fabińska, Ewa Potapow, Izabela Januszewicz

 

opis:

Sruktura przestrzenna opiera  się na głównej osi założenia – pasażu miejskim, wzdłuż której stworzone zostały przestrzenie publiczne - place, skwery. Poszczególne fragmenty założenia, oddzielają przestrzenie półpubliczne – pasaże boczne, stanowiące łącznik z głównym szlakiem komunikacyjnym wspomaganym przez funkcje usługowe. Przestrzenie społeczne stanowią dziedzińce między budynkami oraz ogród użytkowy.

 

  • Estonska 1 lok. 3
  • Praga
  • Warszawa
  • Polska